The methodical tools of determination of innovative development strategy of an enterprise

The article explain the essence of strategic portfolio matrix and methods of the theory of decision-making, which allow to make the choice of the strategic innovative alternative for future development of an enterprise. Authors provide stages of the decision-making process, consider types of methods on different stages of this process, note merits, demerits and procedures of its realization

Keywords: strategic portfolio matrix, methods of the theory of decision-making, innovative development strategy of an enterprise, decision-making process процесс принятия решений

References

 1. Hanandeh, A. E., and Zein, A. E. «A new stochastic Multi-criteria decision analysis tool based on ELECTRE III method», / The Australia New Zealand Society for Ecological Economics, http://www.anzsee.org/anzsee2007papers/Abstracts/El%20Hanandeh.Ali
 2. Belokon, N. «Nekotorye zadachi ekspertnyh ocenok i ih rol v korporativnom planirovanii», Jurnal nauchnyh publikaciy aspirantov i doktorantov, http://www.jurnal.org/articles/2007/polit32.html
 3. «Variacii matricy General Electric/McKinsey», http://www.nejo.ru/variacii-matricy-general-electric-mckinsey.html
 4. Kolchina, Z. and Urazova, N. (2013), «Vybor innovacionnoy strategii pazvitiya energeticheskoy kompanii (na primere «Irkutskenergo»)», Innovacii, Vol. 3, pp. 110-115.
 5. Kolchina, Z. and Urazova, N. (2012), Strategii innovacionnogo razvitiya v energetike, Irkutsk State Technical University Press, Irkutsk, 204 p.
 6. Kolchina, Z. and Urazova, N. (2013), «Formirovanie strategicheskogo portfelya innovacionno-investicionnyh proektov dlya prioritetnoy strategii razvitiya energeticheskoy kompanii (na primere «Irkutskenergo»)», Vestnik Voronezjskogo gosudarstvennogo universiteta, Vol. 2, pp. 48-54.
 7. Korneenko, V. (2007), Metody optimizacii, Vysshaya shkola Press, Moscow, 664 p.
 8. Larichev, O. (1996), Kachestvennye metody prinyatiya resheniy. Verbalnyy analiz resheniy, Nauka Fizmatlit Press, Moscow, 208 p.
 9. Larichev, O. (2002), Teoria i metody prinyatiya resheniy a takje hronika sobytiy v volshebnyh stranah, Logos Press, Moscow, 392 p.
 10. Polienko, M. «Matrica GE/McKinsey», http://www.marketopedia.ru/38-matrica-gemckinsey.html
 11. Rykov, A, Sistemnyy analiz: modeli i metody prinyatiya resheniy i poiskovoy optimizacii, MICiC, Moscow, 608 p.
 12. Saati, T. (1991), Analyticheskoe planirovanie. Organizaciya sistem, Radio and connection Press, Moscow, 224 p.
 13. Saati, T. (1993), Prinyatie resheniy. Metod analiza ierarhiy, Radio and connection Press, Moscow, 320 p.
 14. «Strategicheskoe planirovanie. Matricy strategisheskogo planirovaniya», http://www.ereport.ru/articles/strplan/stplmatr.htm
 15. Uzdemir, A. (1995), Dinavicheskie celochislennye zadachi optimizacii v economike, Fizmatlit Press, Moscow, 288 p.
 16. Chernomorov, G. (2002), Toeriya prinyatiya resheniy, Izvestiya vuzov Electromechanika Press, Novocherkassks, 276 p.

Authors