The system of higher education as a factor of sustainable development in the conditions of digitalization of the economy

The article is devoted to the development of the role of the higher education system in ensuring sustainable development in the conditions of digitalization of the economy. The relationship between sustainable development and the level of education of society is analyzed. The article considers the changes that occur in the higher education system under the influence of the digitalization of the economy. A forecast is made about the role of higher education in the near future

Keywords: higher education system, universities, digital economy, smart city, knowledge economy

References

  1. Ayti-Nagoyskaya deklaratsiya po obrazovaniyu v interesakh ustoychivogo razvitiya. Prinyata na Vsemirnoy konferentsii YUNESKO po obrazovaniyu v interesakh ustoychivogo razvitiya (12-14 noyabrya 2014 g. Ayti-Nagoya (Yaponiya)).
  2. V. V. Okrepilov, G. N. Ivanova, I. V. Chudinovskikh. Tsifrovaya ekonomika: problemy i perspektivy//Ekonomika Severo-Zapada: problem i perspektivy razvitiya. № 3-4 (56-57). 2018.
  3. E. V. Korshunova, E. A. Kutergina. Obrazovatel nyy potentsial upravleniya «umnym gorodom»//Biznes. Obshchestvo. Vlast′. 2014. № 20. https://www.hse.ru/mag/27364712/2014--20/135213621.html .

Authors