The strategy of leading enterprise development: social-economy and humanitarian aspects

The implementation of the strategy of leading innovative development is today the only possible response of Russian enterprises to the challenges of the global macroeconomic environment. The efforts of innovation management in this direction should be based, among other things, on the effective use of the humanitarian potential of innovation processes, on the formed leadership innovation team and the innovative development of the professional core of the enterprise personnel

Keywords: strategy of leading innovative development, innovative process, innovative management, innovative development of personnel

References

  1. Strategiya innovatsionnogo razvitiya Russian Federation na period do 2020 goda. Utverzdena rasporyazeniem Pravitel’stva RF ot dekabrya 2011 g. №2227-p.
  2. V. A. Verhozina, G. I. Schadov, T. B. Savchenko. Otcenka effektivnosti innovatesionnoyi strategii razvitiya mashinostroitel’nogo predpriyatiya//Ekonomika i predprinimatel’stvo, 2014, no. 5 (46-1). P. 500-504.
  3. B. N. Gerasimov. Reinziniring protsessov organizatsii: monografiya. Moscow: Infra-M, 2017. 256 p.
  4. S. Yu. Glaz’ev. O neotloznyh merah po ukrepleniyu ekonomicheskoyi bezopasnosti Russia I vyvodu rossiyiskoyi ekonomiki na traektoriyu operezayuschego razvitiya: doklad. Moscow: Institut ekonomicheskih strategiyi, 2015. 60 p.
  5. S. Yu. Glaz’ev. Problemy realizatsii intellektual’nogo potentsiala v usloviyah perehoda na innovatsionnyyi put’ razvitiya. http://www.imepieurasia.ru/baner/Glaziev.doc.
  6. A. N. Gornostaeva. Problemy uskoreniya innovatsionnyh protsessov na predpriyatiyah mashinostroeniya: monografiya. Bryansk: BSTU, 2013. 212 p.
  7. A. O. Loyiko. Metody optimizatsii stratedii innovatsionnogo pazvitiya promyshlennogo predpriyatiya//Ekonomika i predprinimatel’stvo, 2017, no. 12 (89-4). P. 1231-1236.
  8. E. V. Nazmutdinova. Formirovanie strategii innovatsionnogo razvitiya mashinostroitel’nogo predpriyatiya//Ekonomika i predprinimatel’stvo, 2015, no. 5 (58-1). P. 685-688.
  9. O. S. Suharev. Adekvatnost’ strategii operezayuschego rasvitiya ekonomiki Russia v global’nyh izmereniyah//Ekonomicheskiyi analiz: teoriya i praktika, 2013, no. 47 (350). P. 2-15

Authors