Methodical approaches to the formation of an integral indicator of reliability of the enterprise

The article describes the socially-oriented format of the functioning of the enterprise and presents methodological approaches to the construction of an appropriate quality management system. The authors proposed a model of an integrated quality indicator of a socially-oriented enterprise management, developed a mechanism for assessing the status of an enterprise’s social orientation based on the calculation of interval values of the indicator. A model of the integral indicator of the reliability of the enterprise has been developed, which determines the level of social responsibility of the management of the enterprise to all partner groups and stakeholders. As a result of the study, the methodology for assessing the impact of the integral indicator of the reliability of an enterprise on the economic results of its operation was determined. The considered methodological approaches can be used to assess the quality of life of individuals both at the corporate level and for the national economy as a whole

Keywords: quality of life, managing subsystem, quality management, socially oriented enterprise, model, integral indicator of enterprise reliability, social responsibility, partner group

References

  1. Tajgi Ono Proizvodstvennaya kompaniya Tojota. Uhodya ot massovogo proizvodstva» Per. Gryaznov A., Tyaglova A., M.- Institut kompleksnyh strategicheskih issledovanij, 2012
  2. Demping EH. Vyhod iz krizisa. Novaya paradigma upravleniya lyud'mi, sistemami i processami/ EHdvards Deming; Per. s angl - 5-e izd. - M.: Al'pina Pablisher, 2012
  3. Juran Joseph. Managerial BreakThrough. New York: McGraw -Hill, 1964
  4. V. A. Lapidus Vseobshchee kachestvo (TQM) v rossijskih kompaniyah/ Vadim Lapidus, - M.: Novosti, 2002
  5. Bogdanov A.A. Tekstologiya (vseobshchaya organizacionnaya nauka)/ Bogdanov A.A. - 1989
  6. Genkin B. M. EHffektivnost' truda i kachestvo zhizni: Uchebnoe posobie po kursu «EHkonomika i sociologiya» dlya stud. Vsekh spec. / SPb. SPbGIEHA, 1997
  7. Belobragin V. YA. Osnovy tekhnicheskogo regulirovaniya: Uchebnoe posobie. -M.: RIA «Standarty i kachestvo». 2005
  8. Mkrtchyan T. R. Innovacionnoe obespechenie upravleniya kachestvom na predpriyatii: monografiya / Mkrtchyan T.R. - SPb.: SPbGUPTD, 2018
  9. Okrepilov V.V. EHkonomika kachestva. - SPb.: Nauka, 2011
  10. Okrepilov V.V., Mkrtchyan T.R.The system of building integral indicators for assessing the performance of state executive bodies/ problemy preobrazovaniya i regulirovaniya regional'nyh social'no-ehkonomicheskih sistem: Sb. Nauchn. Trudov. Vyp.42 / pod nauchnoj red. d. eh.n. Prof. S.V. Kuznecova. IPREH RAN, - SPb.: GUAP, 2018 

Authors