Formation of a model system of mastering innovations in regional agro-industrial complex (case study of the crop production of Pskov region)

The solution of the problem of low applicability of innovative developments in agro-industry requires new approaches to organization of the innovation process management. The article presents the model system, which allow to ensure large-scale implementation of research and technology in agricultural activities by creation of the information base of innovations, assurance of high interest of the participants of the industrial innovation process

Keywords: mastering innovations, model system, agro-industrial complex, base of priority and advanced innovations

References

 1. Razvitiye innovatsionnoy deyatel’nosti organizatsiy sel’skokhozyaystvennogo konsul’tirovaniya (metodicheskiye rekomendatsii) [Development of innovative activity of agricultural counselling organizations (methodological recommendations)]: 2015, - p.155 (in Russian).
 2. Sandu I.S., Savenko V.G., Gasanova KH.N. Osvoyeniye innovatsiy v agropromyshlennom komplekse : opyt i problem[Implementation of innovation in agro-industrial complex: experiment and problems ]. Moscow: FGU RTSSK. 2006. – 136 p. (in Russian).
 3. Formirovaniye innovatsionnoy sistemy АPK: organizatsionno- ekonomicheskiye aspekty[Formation of innovative system of agro-industrial complex: business aspects]. I.S. Sandu, V.I. Nechayev, V.F. Fedorenko, G.M. Demishkevich, N.E. Ryzhenkova.  Moscow: FGNU «Rosinformagrotekh». - 2013. - 216 p. (in Russian).
 4. Efimova А.А., Voyku I.P., Stepanova E.V. (2015). Razrabotka sistemy osvoyeniya innovatsiy v rasteniyevodstve Pskovskoy oblasti[Elaboration of the system of mastering innovations in crop production of  Pskov region]. Izvestiya mezhdunarodnoy akademii agrarnogo obrazovaniya – Proceedings of the International Academy of Agrarian Education, 21, 5 – 9. (in Russian).
 5. Fedorenko V. F., Buklagin D. S., Аronov E. L. Innovatsionnaya deyatel’nost’ v АPK: sostoyaniye, problemy, perspektivy [Innovative activity in agro-industrial complex: state, problems, prospects]. Мoscow: FGNU «Rosinformagrotekh», 2010. – 280 p. (in Russian).
 6. Sus T.А. FGBOU VO «Rossiyskiy Gosudarstvennyy Аgrarnyy Universitet – MSKHА im. K.А. Timiryazeva» Innovatsionnyye puti razvitiya risovodstva Innovatsionnoye razvitiye АPK: mekhanizmy i prioritety: sbornik statey po materialam uchastnikov vtoroy ezhegodnoy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii [FSBEI HE «Russian  State Agrarian University  - MAA named after K.А. Timiryazeva» Innovation-based development of rice growing Innovative development of agro-industrial complex: mechanisms and priorities: symposium adapted from the participants of the 2nd annual international research and application conference]. May 2, 2015, Sergiyev Posad. – Мoscow: «Nauchnyy konsul’tant», 2015. – 516 p. (in Russian).
 7. Innovatsionnaya deyatel’nost’ v agropromyshlennom komplekse Rossii [Innovative activity in agro-industrial complex of Russia]. I.G. Ushacheva, E.S. Ogloblina, I.S. Sandu, А.I. Trubilina (Ed.). Мoscow: “Ekonomika i informatika”, 2006. – 374 p. (in Russian).
 8. Effektivnost’ upravleniya innovatsiyami v sel’skom khozyaystve [Effectiveness of innovation management in agriculture]. R.G. Mumladze, А.V. Platonov. Мoscow : Izd-vo «Rusayns», 2014. – 96 p. (in Russian).
 9. Strategiya innovatsionnogo razvitiya agropromyshlennogo kompleksa Rossii na period do 2020 goda [Strategy of innovative development in agro-industrial complex of Russia  for the period until 2020]. Moscow, 2011. (in Russian).  Available at: http://www.vniiesh.ru
 10. Kontseptsiya dolgosrochnogo sotsial’no-ekonomicheskogo razvitiya [The Concept of long-term social and economic development] (in Russian). Available at: http://fip.kpmo.ru/fip/info/13429.html
 11.  Innovatsionnyy menedzhment [Innovation management]. ZH. D. Darmilova. Moscow: Izdatel’stvo torgovaya korporatsiya «Dashkov i K°», 2013. – 168 p. (in Russian).
 12.  Savenko V.G. Formirovaniye sistemy osvoyeniya innovatsiy v sel’skom khozyaystve [Formation of the system of implementation of innovation in agriculture]: Extended abstract of Doctor’s thesis. Moscow, 2005. – 52 p. (in Russian).
 13.  Organizatsionno-ekonomicheskiy mekhanizm razvitiya innovatsionnykh protsessov v АPK (metodicheskiye rekomendatsii) [Business mechanism of the development of innovation process in agro-industrial complex (methodological recommendations)]. Moscow: GNU VNIIESKH, 2005. - 102 p. (in Russian).
 14. Tolysbayev B.S. K voprosu o formirovanii sistemy osvoyeniya innovatsiy v pishchevoy promyshlennosi Kazakhstana i Sibirskogo regiona Rossii [The question of formation of the system of mastering innovations in food processing industry of Kazakhstan and Siberian region of Russia] (in Russian). Available at: http://www.misbfm.ru/sites/all/files/tolysbaev_str.138-149.pdf
 15. Organizatsiya innovatsionnoy deyatel’nosti v АPK [Organization of innovative activity in agro-industrial complex]. V.I. Nechayev, V.F. Birman, I.S. Sandu, YU.I. Bershitskiy, А.V. Bogoviz; V.I. Nechayeva (Ed.). Moscow: KolosS, 2012. – 296 p. (in Russian).

Authors