Forecasting of the perspectives for innovation technology at development in manufacture with use of TRIZ

The new expert method for forecasting of the perspectives for innovation technology at development in manufacture with its subsequent commercialization is described in the article. The method is based on the Laws of technical systems evolution from the Theory of inventive problems solving (TRIZ). The new method was tested by example of choice for development in manufacture an innovation technology for separation of nonferrous metals.

Keywords: Theory of inventive problems solving, Decision maker, Laws of technical systems evolution, multi factors approach, expert methods of forecasting, S-curve

References

 1. Kynin A.T., Chernyak V.S. Algoritmy resheniya nestandartnykh zadach. Uchebnoe posobie. – St. Petersburg: Izd-vo SPbGPU, 2013. – 94 p.
 2. Al'tshuller G.S. Tvorchestvo kak tochnaya nauka. – Petrozavodsk: Skandinaviya, 2004. – 131 p.
 3. Michael S. Slocum, Technology Maturity Using S-curve Descriptors. Costa Mesa, CA, USA, The TRIZ Journal, Dec. 1998.
 4. Revenkov  A.V., Rezchikova E.V. Teoriya i praktika resheniya tekhnicheskikh zadach. Uchebnoe posobie - Moscow.: Izd-vo «Forum», 2009 – 382 p.
 5. Oglezneva L.A. Kvalimetriya: uchebnoe posobie. – Tomsk: Izd-vo Tomskogo politekhnicheskogo universiteta, 2012 – 215 p.
 6. Venttsel' E.S. Teoriya veroyatnostey. Uchebnik dlya vuzov. – 6-e izd. ster. – M.: Vyssh. shk., 1999. – 576 p.
 7. Gritsenko V.A., Belosevich E.V., Artishcheva E.K. Matematicheskie metody v geografii. Uchebnoe posobie. – Kaliningrad: Izd-vo Kaliningradskiy gosudarstvennyy universitet, 1999. – 75 p.
 8. Anufriev I.E., Smirnov A.B., Smirnova E.N. MATLAB 7. – SPb.: BKhV-Peterburg, 2005. – 1104 p.
 9. Vygodskiy M.Ya. Spravochnik po vysshey matematike. – M.: OOO «Izdatel'stvo Astrel'»: OOO «Izdatel'stvo AST», 2002. – 992 p.
 10. Vlasova E.A., Zarubin V.S., Kuvyrkin G.N. Priblizhennye metody matematicheskoy fiziki. – M.: Izd-vo MGTU im. N.E. Baumana, 2001 – 700 p.
 11. Novikov S.V., Tisenko V.N.  Innovatsionnyy proekt sozdaniya tekhnologii rentgenospektral'noy separatsii otkhodov tsvetnykh metallov // V sb.: Nauchno-tekhnicheskie vedomosti Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo politekhnicheskogo universiteta, №3, 2008, pp.146-152 (in Russian)
 12. Elkind A., Korolev V., MacFarlane J., Vasilevsky A., Shneerson G., Tisenko V.  Method and Apparatus for Sorting  Non-ferrous  Metals, US Patent № 5.823.354 with priority of 16.01.1996

Authors