Scientific and technological development of Russia in the context of achieving national goals: problems and solutions

The article considers the state of the state scientific and technical policy. It is noted that science is the main productive force. Russia's science and technology policy is focused on resource-based economic development. Data on resource provision is provided. The article analyzes the management system of the Russian scientific and technical complex. It is shown that the existing scientific and technical policy does not create the necessary conditions for achieving the national development goals of Russia. Priority measures for reorienting science to innovative development of the country are proposed

Keywords: global processes, big challenges, science and technology policy, resources, personnel, fundamental science, Russian Academy of sciences, management

References

 1. V. V. Ivanov. Kontury` novogo mirovogo uklada//Filosofskie nauki. Russ. J. Philos. Sci. 2020. № 63 (5). S. 6-27.
 2. D. Bell. Gryadushhee postindustrial`noe obshhestvo. Opy`t social`nogo prognozirovaniya. M.: Academia, 1999. 956 s.
 3. Dzh. Stiglicz. Lyudi, vlast`, priby`l`. Progressivny`j kapitalizm v e`poxu massovogo nedovol`stva. M.: Al`pina Pablisher, 2020. 430 s.
 4. S. Yu. Glaz`ev. Ry`vok v budushhee. Rossiya v novy`x texnologicheskom i miroxozyajstvennom ukladax. M.: Knizhny`j mir, 2018. 768 s.
 5. V. V. Ivanov, G. G. Malineczkij. Bol`shie vy`zovy` XXI veka//Innovacii. 2020. № 2. S. 2-12.
 6. E. N. Kablov. tendencii i orientiry` innovacionnogo razvitiya Rossii. 3-e izd. M.: VIAM, 2015. 720 s.
 7. V. V. Ivanov, G. G. Malineczkij. Rossiya XXI vek. Strategiya prory`va: texnologii, obrazovanie, nauka. M.: Lenand, 2019. 302 s.
 8. http://m.government.ru/news/35675.
 9. https://audit.gov.ru/audit.
 10. I. E. Il'ina, E. N. Zharova, A. V. Klypin, A. V. Yasakov. Finansirovanie nauki v cifrah. М.: IMG Print, 2019.
 11. https://www.oecd.org/sti/inno/researchanddevelopmentstatisticsrds.htm
 12. Doklad RAN «O realizacii gosudarstvennoj nauchno-tekhnicheskoj politiki v Rossijskoj Federacii za 2019 g.». М.: ISS RAS, 2019.
 13. Indeks otnositel'noj specializacii vydannyh patentov, RSI, 2016-2018. 2020.

Authors