Development of higher technical education focused on increasing the competitiveness of the Russian economy

The article examines the indicators of the Russian economy and indices of its competitiveness, rankings of universities, shows the need and the main directions of improving domestic higher technical education for the implementation of the program to increase the global competitiveness of universities

Keywords: indices of the competitiveness of the domestic economy; world rankings of Russian universities; the association of universities, academic institutions and enterprises

References

 1. https://zen.yandex.ru/media/internationalinvestment/samye-konkuretnosposobnye-ekonomiki mira-obnovlennyi-reiting-vef-5cc0987787569900b364‑ee11.
 2. https://russtrat.ru/analytics/2‑noyabrya-2020–0010–2030.
 3. http://global-finances.ru/reyting-konkurentosposobnosti-stran-2020/
 4. https://gtmarket.ru/ratings/global-innovation-index
 5. https://taratutenko.ru/tonkosti-i-nyuans-mirovogo-indeksa-innovatsiy-bloomberg-2018.html
 6. https://global-finances.ru/bloomberg-innovation-index-2020
 7. E. А. Gorbashko, А. V. Titova World ratings of socio-economic development: a retrospective analysis, current trends and prospects. Journal "Problems of Modern Economics",
  No. 6,2018, pp. 86–91..
 8. I. I. Linkov "Index of global competitiveness as a prerequisite for sustainable economic development of the country [https://cyberleninka.ru/article/n/indeks-globalnoy-konkurentosposobnosti-kak-predposylka-ustoychivogo-ekonomicheskogo-razvitiya-strany/viewer
 9. S. V. Shkiotov. The relationship between the dynamics of indicators of national competitiveness and economic growth  [https://cyberleninka.ru/article/n/vzaimosvyazdinamiki-pokazateley-natsionalnoy-konkurentosposobnosti-i-ekonomicheskogo-rosta]
 10. S. V. Shkiotov., M. I. Markin, M. A. Mayorova Competitiveness of the Russian economy: verification of the theory of national competitiveness//Naukovodenie Internet magazine Volume 8, No. 6, 2016
 11. https://global-finances.ru/vvp-rossii-po-godam/
 12. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%
 13. https://gtmarket.ru/ratings/global-competitiveness-index
 14. https://yandex.ru/images
 15. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/economics/gii/gii_2011.pdf
 16. https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:
 17. https://issek.hse.ru/news/187991598.html
 18. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2019/ru.pdf
 19. https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%
 20. https://overclockers.ru/blog/mpanasovsky/show/23701/bloomberg-innovation-index-2019‑rossija-zanjala-29mesto-v-rejtinge-samyh-innovacionnyh-stran-vtoroj-godpodrjad-lidiruet-juzhnaja-koreja
 21. https://theworldonly.org/rejting-innovatsionnyh-ekonomik-2020/
 22.  I. B. Stukalova, A. V. Shishkin, A. A. Stukalov "World academic rankings and the compe-titiveness of Russian universities", International trade and trade policy, 2019, No. 3 (19), p.6–15
 23. https://gtmarket.ru/ratings/the-world-university-rankings
 24. https://zen.yandex.ru/media/id/5c77af35fc48e500b1b3c21b/
 25. https://na.ria.ru/20200609/1572522451.htm
 26. https://zen.yandex.ru/media/smapse_discovery/prestijnyi-shanhaiskii-reiting-arwu-
 27. https://atuniversities.ru/sostav/
 28. https://univer.expert
 29. https://www.dp.ru/a/2010/09/08/Vishel_rejting_QS_World_Un/
 30. https://www.topuniversities.com/university-ran-kings/world-university-rankings/2015
 31. https://zen.yandex.ru/media/lancmanvuz/akademicheskii-reiting-universitetov-mira-arwu-5efe
 32. https://www.fa.ru/News/2020–09–30–3missii.aspx
 33. https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/dla-cego-nauke-universitety-cto-dumaut-
 34. https://www.vedomosti.ru/society/articles/2020/09/29/841592‑tri-missii.
 35. https://ria.ru/20200605/1572512145.html
 36. https://mgimo.ru/about/news/inno/opublikovan-proekt-programmy-strategicheskogo-akademicheskogo-liderstva/
 37. https://nauka.tass.ru/nauka/9929843

 

Authors