An example of innovation-oriented enterprise

In article author consider a car factory «KamAZ» as model of innovative enterprise. The task of article is examination innovative experience of such enterprise and to show factors of success. Author touch also wide conditions of innovative development.

Keywords: innovative enterprise, innovative activities, factors of innovative development, innovative resources, subjects of innovative activities

References

Tukumcev B.G. Kul'tura innovacionnoi dejаtel'nosti v nauchnyh uchrezhdenijаh i vozmozhnost' ee sociologicheskoi ocenki // Globalizacijа v rossiiskom obshestve: sb. nauchnyh trudov. SPb.: Nestor-Istorijа, 2008. S. 47-98.

Maksimov B.I. Sovmestnye, s uchastiem inostrannogo kapitala predprijаtijа TNK v Rossii kak agenty globalizacii trudovyh otnoshenii // H Mezhdunarodnye Lihachevskie nauchnye chtenijа: sb. nauchnyh statei. SPb., 2010.

Tjаgushev A.F., Fedotova A.P. Sociologicheskajа sluzhba. (Iz serii “Sluzhby predprijаtii”). L.: Lenizdat, 1985.

Fetisov V. Konvergencijа social'nyh sistem – velenie vremeni // Teleskop. 2012. № 5. S. 18–22.

Authors