Russian cluster policy in terms of regional innovation system progression

The cluster policy does not yet give measurable results in Russia and it’s regions.There are no tendencyfor restructuringcommodity economy to high-tech focused. Therefore, in this situation for economy transformation, deployment of regional innovation processes, it is crucial to highlight specific features and evolution of progression in cluster policy.The authors analyze current situation, identify restrictionsand indicate strengths and weaknesses of cluster policy

Keywords: cluster, clusterpolicy, cluster enterprise, innovations, network economy

References

 1. M. Porter 2006 g. Konkurenciya. M.: Vil'yams
 2. Vazhenin S.G. iSuhih V.V. Trudnostistanovleniyaklasterov v Rossii // EHkonomikaregiona. 2009. Vyp. 2. s. 169–179
 3. 3.Porter M., Ketels K. Konkurentosposobnost' narasput'e: napravleniyarazvitiyarossijskojehkonomiki – M.: CSR, 2007. – 114 s.4.Федеральный закон «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» от 22. 07. 2005 N 116-ФЗ
 4. 5.Ketels C. The Development of the Cluster Concept – Present experiences and further developments [EHlektronnyjresurs]: prepared for NRW conference on clusters / C. Ketels. – Duisburg, 2003. – 5 December. – 1-25 p., r. 2.
 5. Pilipenko I.V. Provedenieklasternojpolitiki v Rossii. Prilozhenie k Ezhegodnomuehkonomicheskomudokladu 2008 godaObshcherossijskojobshchestvennojorganizacii "DelovayaRossiya», "Strategiya 2020": otehkonomiki "direktiv" k ehkonomike "stimulov", M., 2008. – 34 s.
 6. Smorodinskaya N.G. Globalizirovannayaehkonomika: otierarhij k setevomuukladu. M.: 2015.
 7. Romanova E.V. Regional'nyeklasteryikonkurentnayaehkonomika (naprimerevostochnojGermanii) //SovremennayaEvropa 2008. № 2.
 8. Monahov I.A. Klasternayapolitikaieeregional'noeizmerenie (opytGermanii) Innovacii. 2014. № 6. s. 39-48.
 9. Lebedeva N.A. Analiztransformaciiehkonomicheskogoprostranstvaregionov pod vozdejstviemklasternojpolitiki //Innovacii. 2014. № 3. s. 86-93.
 10. N. SmorodinskayaTrojnaya spiral' kaknovayamatricaehkonomicheskihsistem //Innovacii. 2011. № 4. s.76-77.
 11. Babkin V.A., Urincov A.I. Inercionnaya model' upravleniyainnovacionnymiklasterami //Innovacii. 2016. № 10. s. 137-143.
 12. G.V. Surovickaya, D.I. Semin, I.I. Frolov. Ocenkaehffektivnostirealizaciiklasternojpolitikinaterritoriiregiona //Innovacii. 2015. № 3. s. 58-60.
 13. Ketels C. (2014). World-class clusters as a key driver of global competitiveness. http://www.slideshare.net/cketels/clusterscluster-initiatives-and-how-they-matter-for-firms-and-regions 
 14. Harvard Business School (2014). Cluster mapping. http://www.clustermapping.us/cluster.
 15. World Bank (2009). Clusters for Competitiveness. Practical Guide & Policy Implications for Developing Cluster Initiatives. Washington: The World Bank
 16. E.S. Kucenko, V.L. Abashkin, EH.A. Fiyaksel', E.A. Islankina. Desyat' let klasternojpolitiki v Rossii: logikavedomstvennyhpodhodov //Innovacii. 2017. № 12.
 17. V. Popov. Biznespoverilvovzyatyjpravitel'stvomkursnarazvitiefarmacevtiki //Vestnik. MinisterstvoehkonomicheskogorazvitiyaKaluzhskojoblasti. Aprel' 2018. s. 16-18.
 18. N.V. Smorodinskaya. CHtotakoeklasteryiklasternayapolitika: mirovyerealiiirossijskayaspecifika.
 19. Seminar «Territoriiigoroda v mirovomistranovomkontekstah». 15 iyunya 2018 g.
 20. RossijskijEHkonomicheskijBarometr. 2018. № 1.
 21. Guidebook Series, How to support SME Policy from Structural Funds, European Commission, Smart Guide to Cluster Policy, 2016 g.

Authors