Software system for multi-level the IT projects management

The problem of increase of efficiency of IT projects management process is decided in the article. The importance of the problem is conditioned to the need to take into account the specifics of IT projects life cycle, the formation of project teams, modern flexible methodologies for managing IT projects. The technique of IT projects multi-level governance is proposed. The information about the software complex of it-project management, which is based on the developed technique of IT projects multi-level management, is given in the article. The description of the basic use cases, composition and structure, the business logic, the distinctive features of the program complex from the existing universal systems project management, is given. The developed technique can be used for managing of educational, outsourcing IT projects, startups in the field of information technology

Keywords: multi-level governance, the scheme of IT projects management, efficiency of the process of IT projects management, software system

References

1       Burkov V. N., Korgin N. A., Novikov D. A. Kak upravljat' proektami [How to manage projects]. Moscow, Librokom, 2009, 264 p.

2       Burkov V.N., Novikov D. A. Teorija aktivnyh sistem: sostojanie i perspektivy [Theory of active systems: state and prospects]. Moscow, Sinteg, 1999. 128 p.

3       Buch G. Ob”ektno-orientirovannyj analiz i proektirovanie s primerami prilozhenij na C++. 2-e izd. Per. s angl [Object-oriented analysis and design with examples of C++]. Moscow, «Izd-vo Binom», Saint-Petersburg, «Nevskij dialekt», 1999. 360 p.

4       Buch G., Rambo D., Dzhekobson A. Jazyk UML. rukovodstvo pol'zovatelja [UML. User manual]. Moscow, DMK, 2006. 432 p.

5       Zaharchenkov K.V., Vajnilovich Ju. V. [The technique of multi-level governance of educational IT projects]. // JeNERGETIKA, INFORMATIKA, INNOVACII – 2018 (innovacionnye tehnologii i oborudovanie v promyshlennosti, upravlenie innovacijami, jekonomika i menedzhment, nauchnye issledovanija v oblasti fizicheskoj kul'tury, sporta i obshhestvennyh nauk). Sb. trudov VIII -oj  Mezhd. nauch.-tehn. konf. – Smolensk, «Universum», 2018. – T 3. – P. 18-21. (in Russian).

6       Korjachko V.P., Taganov T. V. Processy i zadachi upravlenija proektami informacionnyh sistem: ucheb. posobie [Processes and tasks of information systems project management]. Moscow, Gorjachaja linija – Telekom, 2014. 376 p.

7       Novikov A.M. Metodologija uchebnoj dejatel'nosti [Methodology of training activities]. Moscow, «Jegves», 2005. 176 p.

8       Novikov D. A. Structure of the theory of management of social and economic systems. Upravlenie bol'shimi sistemami [Managing large systems], 2009. no 24, pp. 216-237 (in Russian).

9       Novikov D.A. Teorija upravlenija obrazovatel'nymi sistemami [Theory of management of educational systems]. Moscow, Narodnoe obrazovanie, 2009.  416 p.

10     Odegov Ju.G., Rudenko G. G. Apen'kl S. N., Merko A. I., Motivacija personala: uchebnoe posobie. Prakticheskie znanija (praktikum) [Personnel motivation]. Moscow, Izdatel'stvo «Al'fa-Press», 2010. 640 p.

11     Psihologicheskaja diagnostika v upravlenii personalom: Uchebnoe posobie dlja sotrudnikov kadrovyh sluzhb [Psychological diagnostics in personnel management]; pod red. Klimova E.A. Moscow, RPO, 1999. 184 p.

12     Mazur I. I. i dr. Upravlenie proektami : ucheb. posobie dlja studentov, obuchajushhihsja po special'nosti «Menedzhment organizacii» [Project management]; pod obshh. red. I. I. Mazura i V. D. Shapiro. 6-e izd., ster. Moscow, Izdatel'stvo «Omega L», 2010.  960  p.

13     Sokolova M. I., Dement'eva A. G. Upravlenie chelovecheskimi resursami: ucheb. posobie [Human resource management]. Moscow, TK Velbi, Izd-vo Prospekt, 2006. 240 p.

14     Oldenderfer M. S., Bljeshfild R. K. Klasternyj analiz: faktornyj, diskriminantnyj i klasternyj analiz [Cluster analysis: factor, discriminant and cluster analysis]. Moscow, Finansy i statistika, 1989. 215 p.

Authors