Estimation of the sustainability of the innovative development of the regional industrial sector

The tense international situation and the need to improve the competitiveness of our country based on the introduction of high-tech products make the problem of assessing the level of sustainability of the innovative development of the industrial sector at the level of subjects of the Russian Federation particularly relevant. This article offers the author’s method of calculating the index of sustainability of innovation development, complementing the existing approaches to assessing the sustainability of innovation development of business systems. The purpose of the study is the assessment of the sustainability of innovative development of the industrial sector on the example of the Nizhny Novgorod region. The study is based on the methods of statistical analysis, as well as the methodological principles of a systematic approach, suggesting a holistic view of the problem under study. In the course of the study, an analysis of modern approaches to assessing the sustainability of the innovative development of business systems was carried out, which resulted in identifying aspects that need to be refined, taking into account the proposed method of calculating the integral integral system-based innovation index of the industrial sector in the region, including an assessment of the investment attractiveness of industrial enterprises innovation-oriented financial component, innovation performance and innovation asset regional industrial sector. The results of testing the developed methodology are given on the example of the Nizhny Novgorod region. Conclusions about the need to increase the level of innovative development of industry at the level of subjects of the Russian Federation were made, a list of measures aimed at improving the effectiveness of innovative activities of the industrial sector of he Nizhny Novgorod region was formulated. Practical application of the developed methodology in conjunction with the already existing approaches will allow identifying the factors hindering the increase of the competitiveness of the regional economy of our country through the transition to a new development model based on the development and implementation of innovations

Keywords: region, innovative development, index of innovative development, sustainability of innovative development, Nizhny Novgorod region

References

References

 1. Sh.K. Kutayev, O.I. Gordeyev. Razvitiye promyshlennosti i formirovaniye innovatsionnoy ekonomiki regiona [The development of industry and the formation of the region's innovative economy]. Aprobatsiya, 2014, № 6, pp. 58-61. (rus)
 2. P.V. Aksenov. Metodika ocenki vliyaniya strategicheskih konkurentnyh preimushchestv na ustojchivoe razvitie promyshlennyh predpriyatij [Methods of assessing the impact of strategic competitive advantages on the sustainable development of industrial enterprises]. Segodnya i zavtra rossijskoj ehkonomiki, 2015, № 72, pp. 69-76. (rus)
 3. L.M. Gohberg. Statistika nauki [Science statistics]. M. : TEIS, 2003, 478 p. (rus)
 4. I.M. Bortnik, G.I. Senchenya, N.N. Miheeva. Sistema ocenki i monitoringa innovacionnogo razvitiya regionov Rossii [The system of evaluation and monitoring of innovative development of the regions of Russia]. Innovacii, 2012, № 9 (176),  pp. 48-61. (rus)
 5. I.R. Rujga. Formirovanie sistemy kriteriev i pokazatelej ocenki innovacionnoj ustojchivosti na regional'nom urovne [Formation of a system of criteria and indicators for assessing innovation sustainability at the regional level]. Innovacionnoe razvitie ehkonomiki, 2017, № 6 (42), pp. 156-163. (rus)
 6. V.N. Kiselev, A.V. Sorokina. Podhody k ocenke innovacionnogo razvitiya regionov v celyah realizacii strategii innovacionnogo razvitiya Rossii [Approaches to assessing the innovative development of regions in order to implement the strategy of innovative development of Russia]. V sbornike: Upravlenie innovaciyami - 2013 Materialy mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. Pod red. R.M. Nizhegorodceva, 2013, pp. 38-45. (rus)
 7. A.A. Gudkova, D.V. Ol'shevskij. Osnovnye podhody k ocenke innovacionnosti razvitiya sub"ektov Rossijskoj Federacii [The main approaches to assessing the innovativeness of the development of the constituent entities of the Russian Federation]. Ehkonomicheskij vestnik universiteta. Sbornik nauchnyh trudov uchenyh i aspirantov, 2016, № 29-1. pp. 18-28. (rus)
 8. S.P. Zemcov, V.L. Baburin. Kak ocenit' ehffektivnost' regional'nyh innovacionnyh sistem v Rossii? [How to evaluate the effectiveness of regional innovation systems in Russia?]. Innovacii, 2017, № 2 (220), pp. 60-66. (rus)
 9. P.M. Vcherashnij, I.R. Rujga. Metodicheskoe obespechenie ocenki vliyaniya investicionnyh potokov na innovacionnoe razvitie regiona [Methodological support for assessing the impact of investment flows on the innovative development of the region]. Innovacionnoe razvitie ehkonomiki, 2016, № 6 (36), chast' 2,  pp. 17-25. (rus)
 10. YU.V. Miryushkina. EHkonomicheskaya ocenka pozicij regiona v sfere innovacionnogo razvitiya [Economic evaluation of the region’s position in the field of innovation development]. Vestnik Severo-Kavkazskogo Gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta, 2010, №3 (28), pp. 237–241. (rus)
 11. M. Yu. Malkina. Stady of relationship between the development level and degree of income ineguality in the Russian regions. Economy of Region, 2014, no 2, pp. 238-248. (eng)
 12. M. Yu. Malkina. Social well-being of the Russian federation regions. Economy of Region, 2017, no 13 (1), pp. 49-62. (eng)
 13. E.B. Saakova, A.V. Kuritsyn, N.N. Bartkova. Covremennaya interpretatsiya pokazatelya rentabelnosti sovokupnykh aktivov predpriyatiya [Modern interpretation of the profitability index of the total assets of the enterprise]. Finansovaya analitika: problemy i resheniya, 2012, № 10, pp. 39-46. (rus)
 14. P.V. Erohin. O kategorii «likvidnost'» v ehkonomicheskoj teorii. Kriterii likvidnosti [On the category of "liquidity" in economic theory. Liquidity criteria]. Vestnik INZHEHKONa. Seriya: EHkonomika, 2013, № 6 (65), pp. 134-137. (rus)
 15. E.V. Bulgakova. Finansovyj leveridzh i ego znachenie v upravlenii finansovoj dejatel'nost'ju predprijatija [Financial leverage and its importance in the financial management of the enterprise]. Uspehi sovremennogo estestvoznanija, 2010, №. 11, pp. 56-59. (rus)
 16. A.D. Sheremet. Analiz i diagnostika finansovo-hozyajstvennoj deyatel'nosti predpriyatiya [Analysis and diagnostics of financial and economic activity of the enterprise]. M. : INFRA-M, 2009, 366 p. (rus)
 17. A.P. Panteleev. Primenenie koncepcii ehkonomicheskoj dobavlennoj stoimosti rossijskimi predpriyatiyami [Application of the concept of economic value added by Russian enterprises]. Voprosy ehkonomicheskih nauk, 2015, № 4 (74), pp. 137-143. (rus)
 18. G.S. Klychova, V.P. Kuznetsov, S.N. Yashin, E.V. Koshelev. Concept of integrated management of financial flows of an investing region// Academy of Strategic Management Journal, 2016, no 15, pp. 198-209. (eng)
 19. O.V. Efimova. Finansovyj analiz: sovremennyj instrumentarij dlya prinyatiya ehkonomicheskih reshenij : uchebnik [Financial analysis: a modern tool for making economic decisions: a textbook]. M.: Omega-L, 2013, 349 p. (rus)
 20. A.D. Rizov. Modelirovaniye upravleniya i prognozirovaniya sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya depressivnykh regionov [Modeling of management and forecasting of social and economic development of depressed regions]. Diskussiya, 2014, № 4 (45), pp. 93-97. (rus)
 21. T. Lebedeva, E. Egorov, T. Tsapina, T. Fokina. Intellectual provision of the innovative entrepreneurship development// Mediterranean Journal of Social Sciences, 2015, no 6 (5S3), pp. 303-310. (eng)
 22. Ye.D. Korshunova, Ye.S. Ilicheva. Upravleniye innovatsionnym potentsialom promyshlennogo predpriyatiya: kontseptualnyye osnovy, etapy upravleniya, metod otsenki [Management of the innovative potential of an industrial enterprise: the conceptual framework, the stages of management, the method of evaluation]. Politematicheskiy setevoy elektronnyy nauchnyy zhurnal Kubanskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta, 2012, № 81, pp. 852-861. (rus)
 23. O.V. Baguzova. Model intellektualnoy otsenki perspektivnosti realizatsii innovatsionnogo proyekta [Model of intellectual evaluation of the prospects of innovation project implementation]. Putevoditel predprinimatelya, 2013, № 19, pp. 27-32. (rus)
 24. S.N. Yashin, Yu.S. Korobova. Diagnostika ekonomicheskogo sostoyaniya promyshlennykh predpriyatiy Nizhegorodskoy oblasti na osnove formirovaniya indeksov innovatsionnogo razvitiya [Diagnosis of the economic condition of industrial enterprises of the Nizhny Novgorod region on the basis of the formation of indices of innovation development]. Ekonomicheskiy analiz: teoriya i praktika, 2016, №11, pp. 58-71. (rus)
 25. The strategy of scientific and technological development of the Russian Federation (approved by Decree of the President of the Russian Federation of December 1, 2016 No. 642).
 26. The concept of innovative development of the Nizhny Novgorod region until 2020 (approved by the Decree of the Government of the Nizhny Novgorod Region of July 31, 2013 No. 504).

 

Authors