Creation and activity of small innovative enterprises according to Federal law No 217-FZ

The article presents improvement of regulatory and legal support of commercialization of intellectual activity’s results received in higher education institutions and scientific organizations of the Russian Federation. SIE’s dynamics of the creation, the advantages and disadvantages of small innovative enterprises at higher educational institutions, as well as the process of commercialization of innovations are considered. The experience of Tver State University on the creation and organization of activity of small innovative enterprises according to Federal Law of RF No 217-FZ is presented

Keywords: small innovative enterprise (SIE), enactments, SIE’s advantages and disadvantages, commercialization, innovative development of universities, high-tech SIEs

References

 1. Abdikeev N.M., Grineva N.V., Kuznetsov N.V. Analytical system for assessing analyst risks. Problemy i resheniya [Problems and solutions], 2013, no. 42(180), pp. 2-12 (in Russian).
 2. Balykhin M.G. Organizacionno-ehkonomicheskij mekhanizm kommerciali-zacii rezul'tatov innovacionnoj deyatel'nosti v vysshem uchebnom zavedenii [Organizational and economic mechanism of commercialization of results of innovation activity in higher education institute]. Moscow, FSBEI HPE «MGUDT», 2015, 202 p.
 3. Belotserkovsky A.V., Kaplunov I.A. Tver Innocentre: ahead of time. Vestnik Tverskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya «Ekonomika i upravlenie» [Bulletin of Tver State University. Series "Economics and Management."], 2013. No. 22, pp. 5-9 (in Russian).
 4. Garnov A.P., Krasnobaeva O.V. Small innovative enterprises as a form of implementation of innovative activity by higher education institutions. Chelovecheskij kapital i professional'noe obrazovanie [Human capital and professional education], 2012, no. 2 (2), pp. 21-27 (in Russian).
 5. Kaplunov I.A., Kolesnikov A.I. Innovative scientific and production activities in the univesity: Tver State University. Innovatsii [Innovation], 2010, no. 4(138), pp.34-39 (in Russian).
 6. Kiselev M.V. Small innovative enterprises: in a barrier environment. Akkreditaciya v obrazovanii [Accreditation in Education], 2015, no. 2, pp. 49-51(in Russian).
 7. Kiyametdinova N.I., Zhdanova A.B. Small Innovative Enterprises at Higher Education Institutions as a New Stage of Economic Development. Problemy upravleniya rynochnoj ehkonomikoj: mezhregion. sbornik nauch. Trudov [Problems of Market Economy Management: Interregion collection of scientific works]. Tomsk, 2015, pp. 113-119 (in Russian).
 8. Kolesnikov A.N. Entrepreneurship in Russian universities: development, stages, typology, opportunities, resources, results, barriers, options for development. Kompleksnaya sistema razvitiya rabot v vuze. Kejs NIU ITMO – pilotnogo universiteta programmy [Complex system of development of works in the university. Case of NIU ITMO – Program’s Pilot University], 2012. pp. 151-155 (in Russian).
 9. Kulikova E.V., Kasenko O.V. SIE as a tool for the commercialization of university’s developments. Innovacionnoe razvitie ehkonomiki [Innovative development of the economy], 2016, no. 3, pp. 7-13 (in Russian).
 10. Lukashevich E.V., Khramtsov A.L. Problems and Prospects of Innovative Entrepreneurship in Higher Education as Exemplified by Moscow State Technological University «STANKIN». Innovatsii [Innovation], 2013, no.10, pp.6-9 (in Russian).
 11. Okorokov V.R. Upravlenie organizaciej v menyayushchemsya mire [Management of an organization in a changing world]. V.R. Okorokov, A.A. Timofeeva, G.A. Klementyev; Ed. by V.R. Okorokov, Yu.A. Sokolov. SPb .: Publishing house of Polytechnic University, 2012, 362 p.
 12. Testova A.Y., Lapina S.Y. State support of SIE: take measures and their main results. Global'nye vyzovy v ehkonomike i razvitie promyshlennosti (INDUSTRY-2016): Trudy nauchno-prakticheskoj konferencii s zarubezhnym uchastiem pod red. A.V. Babkina [Global Challenges in Economics and Industry Development (INDUSTRY-2016): proceedings of Scientific and practical Conference With foreign participation on March 21-23, 2016. Edited by A.V. Babkina], 2016, pp. 368-376 (in Russian).
 13. Shchebalev P.E. Segmentation of the Market ofSmall Innovative Enterprises in the Scientific and Educational Sphere. Social'nye i gumanitarnye znaniya [Social and Humanitarian Knowledge], 2016, no. 4, pp. 280-292 (in Russian).

Authors