Strategic planning of the development of the scientific high-technological sector of Russian economy

Features and prospects of development of the Russian high-tech sector of the economy are explored. For meaningful movement towards increasing the competitiveness of high-tech sectors of the economy, it is necessary to form a longterm, well-adjusted state policy, based primarily on the mechanisms of strategic planning provided for by Federal Law No. 172-FZ «On Strategic Planning in the Russian Federation». Based on the analysis of the system of strategic planning documents, it is concluded that there are many uncoordinated documents in Russia that determine the country’s scientific and technological development

Keywords: knowledge-intensive high-tech sector, scientific and technological development, branch strategic planning

References

 1. Belov S.A. Ekonomicheskiy profil' i problematika strategicheskogo razvitiya vysokotekhnologichnogo sektora Rossiyskoy Federatsii. Ekonomicheskiye nauki. M., 2015. no 10 (131). pp.54-57.
 2. Vneshnetorgovoye izmereniye novoy industrializatsii Rossii. SPb.: Aleyteya, 2015.
 3. Koshovets O.V., Ganichev N.A. Eksport rossiyskikh vooruzheniy kak osobyy faktor razvitiya vysokotekhnologichnoy promyshlennosti Rossii. Problemy prognozirovaniya. M., 2015 no. 2, pp.121-134.
 4. Rosstat: investitsii v Rossii ukhodyat v trubu. URL: https://newizv.ru/news/economy/06-06-2017/rosstat-investitsii-v-rossii-uhodyat-v-trubu
 5. Tamozhennaya statistika RF za 2000-2016 gg. URL: http://customsonline.ru/search_ts.html
 6. Tekhnologii ukhodyat v oboronku. «Expert Online» 21.10.2017 URL: http://expert.ru/2017/02/8/tehnologii/
 7. Federal'naya sluzhba gosudarstvennoy statistiki URL: http://www.gks.ru/
 8. Shiryayev A. Nauka i tekhnologii Rossii: nuzhna li dlya razvitiya otrasli Strategiya-2035? Kapital strany. 27.01.2017. URL: http://kapital-rus.ru/articles/article/nauka_i_tehnologii_rossii_nujna_li_dlya_razvitiya_otrasli_strategiya2035/
 9. Yakushev N.O. Vysokotekhnologichnyy eksport Rossii i yego territorial'naya spetsifika. Problemy razvitiya territorii. 2017, no. 3(89), pp.62-77.
 10. Gnidchenko A., Mogilat A., Mikheeva O., Salnikov V. (2016) Foreign Technology Transfer: An Assessment of Russia’s Economic Dependence on HighTech Imports. Foresight and STI Governance, vol. 10, no 1, pp. 53–67. DOI: 10.17323/1995-459x.2016.1.53.67.
 11. The World Bank. URL: https://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.TECH.MF.ZS?end=2016&locations=RU-US-CN-EU&start=1995&view=chart

Authors